Προτεραιότητά μας είναι η υγεία και όχι το κέρδος, γι αυτό και επιδιώκουμε την υποστήριξη ανθρωπιστικών κινημάτων και οργανισμών που παρέχουν κοινωνικό έργο σε ευάλωτες ομάδες της χώρας μας.